2251103574 ΓΕΡΑ ΛΕΣΒΟΥ, Μυτιλήνη info@modousa.gr
banner imagebanner image

ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΜΟΔΟΥΣΑ                                                                                                                                                       αα. 22

ΚΟΙΝΣΕΠ

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

Στις εγκαταστάσεις της Μοδούσας στο Ντουραχάνι του Παπάδου σήμερα την 26η Ιουνίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄, συγκλήθηκε συνάντηση της Διοικούσας Επιτροπής της ΚΟΙΝΣΕΠ ΜΟΔΟΥΣΑ με θέματα:

 

  1. Εξεύρεση ρευστότητας για την Μοδούσα
  2. Προετοιμασία FOOD FEST - Εθελοντές
  3. Υπογραφές του νέου καταστατικού
  4. Οικονομικός απολογισμός

 

 

Συμμετείχαν τα παρακάτω μέλη της Διοίκησης:

Αρτακιανός Κώστας                      πρόεδρος
Χιώτης Νίκος                                    ταμίας

Κουτσουραδής Αντώνης             γραμματέας

και τα αναπληρωματικά μέλη: Πέτροβιτς Γιώργος και Βερβέρης Κώστας.
Συμμετείχαν επίσης τα μέλη:
Νείρος Βασίλης, Καραβατάκης Νίκος, Κανλή Παναγιώτα.

 

 

1.

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

Εξεύρεση ρευστότητας για την Μοδούσα

Για την αναζήτηση ρευστότητας για την Κοιν.Σ.Επ. αποφασίστηκε η πώληση των αποθεμάτων παρθένου ελαιολάδου στον Συνεταιρισμό Παλαιοκήπου με τις τρέχουσες τιμές της αγοράς. Την διαπραγμάτευση αναλαμβάνουν οι Νείρος και Αρτακιανός.

 

2.

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
Προετοιμασία
FOOD FEST  -  Εθελοντές

 

Αποφασίστηκε να αγοραστούν σουβλάκια για ψήσιμο και πώληση την βραδιά του φεστιβάλ και το θέμα το αναλαμβάνει ο Καραβατάκης Νίκος. Το παντοπωλείο θα αναλάβει τον ανεφοδιασμό του σε προϊόντα προς πώληση και ποτά.

Να έρθουν τραπεζοκαθίσματα και να εκτυπωθούν φυλλάδια του φεστιβάλ στο «Προωθείν».

Την Δευτέρα και Τρίτη 1 και 2 Ιουλίου αντίστοιχα θα απασχοληθούν εθελοντικά, για καθαρισμό του χώρου, φύλαξη και επιτήρηση, από τις 17:30 μέχρι την 1:00 τα εξής μέλη της Μοδούσας:

Κωνσταντάρας Παναγιώτης, Καραβατάκης Παναγιώτης, Τσοπλάκη Μαρία, Πέτροβιτς Γιώργος, Γιαννίκος Γιώργος, Χιώτης Νίκος, Κουτσουραδής Αντώνης, Αυγουστίδου Στέλλα, Καραβατάκης Νίκος, Αρτακιανός Κώστας, Νείρος Βασίλης.

 

 

3.

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
Συλλογή υπογραφών απόντων μελών για την έγκριση του καταστατικού

 

Μετά την περιοδεία της λίστας στο Πλωμάρι από τον Κουτσουραδή, αναλαμβάνει την περαιτέρω συλλογή ο Πέτροβιτς και την παραδίδει στον Χιώτη. Σκοπός είναι, ει δυνατόν, η λίστα να είναι υπογεγραμμένη από όλα τα μέλη μέχρι την Τρίτη 2 Ιουλίου.

 

4.

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
Οικονομικός Απολογισμός

Ζητήθηκε από τον καθ’ ύλιν αρμόδιο, ταμία Νίκο Χιώτη, να λάβει γνώση η Διοικούσα Επιτροπή των οικονομικών αποτελεσμάτων για να έχει άποψη και να εισηγηθεί στην Συνέλευση που προγραμματίζεται για την 20η Ιουλίου, έτσι ώστε να ψηφιστεί πριν την υποβολή της φορολογικής δήλωσης. Αποφασίστηκε να γίνει νέα Διοικούσα την Τετάρτη 4 Ιουλίου στις 19:00΄, καταληκτική ημερομηνία για την πραγματοποίηση Γενικής Συνέλευσης 15 μέρες μετά, με την παρουσία του λογιστή και του ταμία για να παρουσιάσουν τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης και να συζητηθούν από το σώμα που θα τα εισηγηθεί στη Συνέλευση.

 

 

 

Παπάδος Γέρας

26/06/2019

 

                                                                                 Για τη Διοικούσα Επιτροπή της Μοδούσας ΚΟΙΝΣΕΠ

 

                                                                        ο πρόεδρος                                          ο γραμματέας

                                                                 Αρτακιανός Κώστας                         Κουτσουραδής Αντώνης

..................................................................                                                  

Πίσω